Psichoanalitinė psichoterapija
  Trumpalaikė psichoterapija arba konsultavimas
  Psichoanalizė
  Šeimos psichoterapija
  Artimųjų ir šeimos narių konsultavimas
  Kokia yra psichoterapijos trukmė?
  Grupinė psichoterapija
  Psichoanalizė

Psichoanalizė - tai pats intensyviausias ir išsamiausias savęs pažinimo metodas. Jis panašus į psichoanalitinę psichoterapiją. Čia taip pat daugiausia naudojamas Z. Froido atrastas "laisvų asociacijų metodas" leidžiantis tyrinėti žmogaus pasąmonę. Paciento prašoma kalbėti laisvai apie viską kas tik tuo metu jam ateina į galvą, nepriklausomai nuo to kaip kvaila, keista, paviršiutiniška ar nepriimtina jam tai beatrodytų. Analitikas analizuoja pasąmoningą turinį ir grąžina pacientui svarbią informaciją interpretacijų pagalba. Analitiko tikslas yra paciento išsilaisvinimas iš dvasinio diskomforto, asmenybės augimas, gyvenimo kokybės gerėjimas ir netenkinančių tarpasmeninių santykių perkeitimas. Taip pat kaip ir psichoanalitinėje terapijoje pagrindinis analizės objektas yra paciento ryšys su jo analitiku, jame atsispindinti pasąmonės veikla.

Psichoanalizė tinka įvairiems psichikos sutrikimams gydyti (depresija, nerimas, neurozės ir kt.), taip pat ją renkasi ir tie žmonės kurie nori geriau pažinti save ir savo reakcijas, išsilaisvinti iš praeities skaudžių įvykių įtakos, atrasti ir puoselėti savo kūrybiškumą.

Psichoanalizės metu sesijos vyksta 4-5 kartus per savaitę, trunka 45min. Pacientas guli ant kušetės, o analitikas sėdi nuošaly, atokiau nuo jo. Tokiu būdu pacientas gali laisviau ir išsamiau nagrinėti ir reikšti savo jausmus ir mintis, nepriklausomai nuo analitiko kūno ir veido reakcijų. Tai padeda sukurti intensyvų pasitikėjimu grindžiamą santykį tarp analitiko ir paciento.

Nors tai pats intensyviausias psichoterapijos metodas, jis trunka ilgiausiai. Pradėjus psichoanalizę reikėtų ją planuoti bent 2m., o dažnai ji trunka 5-6m. ir dar ilgiau. Intensyvios sesijos neįtakoja psichoanalizės trukmės.